Pam mae goleuadau stryd solar yn cael eu defnyddio nawr?

Goleuadau strydmewn dinasoedd yn bwysig iawn i gerddwyr a cherbydau, ond mae angen iddynt ddefnyddio llawer o drydan a defnydd o ynni bob blwyddyn.Gyda phoblogrwydd goleuadau stryd solar, mae llawer o ffyrdd, pentrefi a hyd yn oed teuluoedd wedi defnyddio goleuadau stryd solar.Pam mae goleuadau stryd solar yn cael eu defnyddio nawr?Gadewch i ni edrych gyda Tianxiang, agolau stryd solargwneuthurwr.

Golau stryd solar

1. arbed ynni

Mae goleuadau stryd solar yn defnyddio golau'r haul i gynhyrchu trydan, dim biliau trydan, ac mae'r goleuadau'n cael eu goleuo ganddyn nhw eu hunain yn y nos.

2. Diogelu'r amgylchedd

Nid oes gan oleuadau stryd solar unrhyw lygredd, dim ymbelydredd, arbed ynni a diogelu'r amgylchedd, gwyrdd a charbon isel.

3. Diogelwch

Mae foltedd lamp cylched y ddinas yn cyrraedd 220v.Os caiff y cebl ei niweidio yn ystod cystrawennau eraill, neu os yw'r cebl yn heneiddio, mae'n hawdd achosi damwain sioc drydanol.Fodd bynnag, mae foltedd y lamp stryd solar yn gyffredinol yn mabwysiadu foltedd isel o 12V ~ 24V, sy'n sefydlog ac yn ddibynadwy, ac yn gwarantu diogelwch personol yn fawr.Ar ben hynny, nid oes angen i oleuadau stryd solar osod ceblau, ac mae rhai ceblau sy'n ymwneud â'r gosodiad hefyd yn cael eu gosod y tu mewn, felly mae'r posibilrwydd o anaf oherwydd cystrawennau eraill yn dal yn gymharol isel, ac mae diogelwch hefyd wedi'i warantu.

4. gwydn

Yn gyffredinol, mae goleuadau stryd solar o ansawdd gwell, fel goleuadau stryd solar Tianxiang, yn ddigon i sicrhau na fydd y perfformiad yn dirywio am fwy na 10 mlynedd.

5. cyflenwad pŵer annibynnol

Lle mae golau haul, gellir cynhyrchu a storio ynni, heb fod angen gwifrau a gwifrau.Cyn belled â bod golau haul, gellir defnyddio goleuadau stryd solar.Mae hyn yn addas iawn ar gyfer ardaloedd anghysbell heb ddigon o offer pŵer.Yn y bôn, lle bynnag y mae galw am oleuadau, gellir ei wireddu.Ddim eisiau goleuadau cylched dinas traddodiadol O ystyried llawer o faterion megis gosod ceblau, mae'r cyflenwad pŵer yn fwy annibynnol a hyblyg.

6. hawdd i osod cydrannau

Mae'r gosodiad yn hyblyg ac yn gyfleus, ac nid yw'n cael ei gyfyngu gan ffactorau tirwedd.Gellir ei osod hefyd mewn mynyddoedd anghysbell, maestrefi, a lleoedd heb drydan.I osod goleuadau stryd solar, dim ond twll i wneud sylfaen sment sydd angen i chi ei gloddio.Nid yw'n golygu gosod ceblau, felly mae'n lleihau llwyth gwaith cloddio tyllau ac yn lleihau'r defnydd o ddeunyddiau.Mewn ffordd, mae hefyd yn amlygiad o arbed ynni a diogelu'r amgylchedd.Mae goleuadau stryd solar bellach hefyd yn fath o gydran, y gellir eu cydosod yn ôl yr anghenion yn ystod y gosodiad, sy'n gyfleus ac yn hyblyg, ac mae yna lawer o oleuadau stryd integredig nawr, sy'n lleihau'r llwyth gwaith wrth osod.

7. cynnwys uwch-dechnoleg

Mae rhai o'r goleuadau stryd solar presennol yn ddatblygedig iawn.Gall y teclyn rheoli o bell osod pa mor hir a pha mor llachar y dylai fod ymlaen, gweld dynameg amser real, a rhybuddion namau, megis Tianxiang.

8. Cost cynnal a chadw isel

Mae cost cynnal a chadw goleuadau stryd traddodiadol yn uchel iawn, ac mae cost deunyddiau a llafur sydd eu hangen i ddisodli ceblau ac ategolion yn uchel iawn, tra bod goleuadau stryd solar yn llawer is.

Os oes gennych ddiddordeb mewn golau stryd solar dan arweiniad, croeso i chi gysylltu â gwneuthurwr golau stryd solar dan arweiniad TIANXIANG idarllen mwy.

 


Amser postio: Mai-19-2023
Sgwrs WhatsApp Ar-lein!